CZE JC kraj de Bohême méridionale (Jihočeský kraj)
Ville de České Budějovice

blason de la ville de České Budějovice

Clic gauche sur l’image pour activer le lien vers Google Maps

Left click on picture to activate the link to Google Maps

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place Centrale (Ringplatz) en 1897.
֍ Central square (Ringplatz) in 1897.
֍ Centrální náměstí (Ringplatz) v roce 1897.
֍ Der Ringplatz im Jahr 1897.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place (Ringplatz) en 1905.
֍ Central square (Ringplatz) in 1905.
֍ Centrální náměstí (Ringplatz) v roce 1905.
֍ Der Ringplatz im Jahr 1905.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ L’Hôtel de ville sur la place Centrale (Ringplatz) en 1906.
֍ The town hall on the Central square (Ringplatz) in 1906.
֍ Radnice na centrálním náměstí (Ringplatz) v roce 1906.
֍ Das Rathaus auf dem Ringplatz im Jahr 1906.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place Centrale (Ringplatz) en 1913.
֍ Central square (Ringplatz) in 1913.
֍ Centrální náměstí (Ringplatz) v roce 1913.
֍ Der Ringplatz im Jahr 1913.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place Centrale (Ringplatz) en 1913.
֍ Central square (Ringplatz) in 1913.
֍ Centrální náměstí (Ringplatz) v roce 1913.
֍ Der Ringplatz im Jahr 1913.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place Centrale en 1915. Elle a été renommée place empereur François-Joseph (Kaiser Franz-Josef Platz) le 4 juin 1915 et a conservé ce nom jusqu’au 11 novembre 1918.
֍ Central Square in 1915. It was renamed Emperor Franz Joseph Square (Kaiser Franz-Josef Platz) on 4 June 1915 and retained this name until 11 November 1918.
֍ Centrální náměstí v roce 1915. Dne 4. června 1915 bylo přejmenováno na náměstí císaře Františka Josefa (Kaiser Franz-Josef Platz) a tento název si udrželo až do 11. listopadu 1918.
֍ Der Ringplatz im Jahr 1915. Er wurde am 4. Juni 1915 in Kaiser-Franz-Josef-Platz umbenannt und behielt diesen Namen bis zum 11. November 1918.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place de la Liberté (námĕstí Svobody) en 1919. Elle a porté ce nom du 11 novembre 1918 au 24 mai 1934.
֍ Freedom Square (námĕstí Svobody) in 1919. It bore this name from 11 November 1918 to 24 May 1934.
֍ Náměstí Svobody v roce 1919. Tento název nesla od 11. listopadu 1918 do 24. května 1934.
֍ Der Freiheitsplatz (námĕstí Svobody) im Jahr 1919. Er trug diesen Namen vom 11. November 1918 bis zum 24. Mai 1934.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place de la Liberté (námĕstí Svobody) en 1930.
֍ Freedom Square (námĕstí Svobody) in 1930.
֍ Náměstí Svobody v roce 1930.
֍ Der Freiheitsplatz (námĕstí Svobody) im Jahr 1930.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place de la Liberté (námĕstí Svobody) et la tour Noire (Černá vĕž) en 1932.
֍ Freedom Square (námĕstí Svobody) and the Black Tower (Černá vĕž) in 1932.
֍ Námĕstí Svobody a Černá vĕž v roce 1932.
֍ Der Freiheitsplatz (námĕstí Svobody) und der Schwarze Turm (Černá vĕž) im Jahr 1932.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place Masaryk (Masarykovo námĕstí) en 1937. La place Centrale a été rebaptisée place Masaryk le 24 mai 1934. Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) fut le premier président de la République tchécoslovaque.
֍ Masaryk Square (Masarykovo námĕstí) in 1937. Central Square was renamed Masaryk Square on 24 May 1934. Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) was the first president of the Czechoslovak Republic.
֍ Masarykovo náměstí v roce 1937. Centrální náměstí bylo 24. května 1934 přejmenováno na Masarykovo náměstí. Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) byl prvním prezidentem Československé republiky.
֍ Der Masaryk-Platz (Masarykovo námĕstí) im Jahr 1937. Der Zentrale Platz wurde am 24. Mai 1934 in Masaryk-Platz umbenannt. Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) war der erste Präsident der Tschechoslowakischen Republik.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La place Centrale en 1941. Cette place fut appelée place Adolf Hitler du 15 mars 1939 au 9 mai 1945.
֍ The Central Square in 1941. This square was called Adolf Hitler Square from 15 March 1939 to 9 May 1945.
֍ Centrální náměstí v roce 1941. Od 15. března 1939 do 9. května 1945 se toto náměstí jmenovalo náměstí Adolfa Hitlera.
֍ Der Zentralplatz im Jahr 1941. Dieser Platz wurde vom 15. März 1939 bis zum 9. Mai 1945 Adolf-Hitler-Platz genannt.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La fontaine Samson sur la place Centrale (place Adolf Hitler) en 1942.
֍ The Samson Fountain on the Central Square (Adolf Hitler Square) in 1942.
֍ Samsonova kašna na centrálním náměstí (náměstí Adolfa Hitlera) v roce 1942.
֍ Der Samson-Brunnen auf dem Zentralplatz (Adolf-Hitler-Platz) im Jahr 1942.

CZE_JC_České Budějovice
֍ La place Tomáš Masaryk (Masarykovo námĕstí) en 1947. Le 9 mai 1945 le place Centrale a recouvré son nom d’avant guerre; elle l’a conservé jusqu’au 26 septembre 1951.
֍ Tomáš Masaryk Square (Masarykovo námĕstí) in 1947. On 9 May 1945, Central Square was renamed to its pre-war name, which it retained until 26 September 1951.
֍ Masarykovo náměstí v roce 1947. Dne 9. května 1945 bylo náměstí Central Square přejmenováno na svůj předválečný název, který mu zůstal až do 26. září 1951.
֍ Der Tomáš-Masaryk-Platz (Masarykovo námĕstí) im Jahr 1947. Am 9. Mai 1945 erhielt der Zentrale Platz seinen Vorkriegsnamen zurück, den er bis zum 26. September 1951 behielt.

CZE_JC_České Budějovice
֍ La place Centrale en 1955. Du 26 septembre 1951 au 31 décembre 1990 cette place a porté le nom du célèbre chef de guerre Hussite, Jan Žižka (vers 1360-1424).
֍ The Central Square in 1955. From 26 September 1951 to 31 December 1990 this square was named after the famous Hussite warlord Jan Žižka (c. 1360-1424).
֍ Centrální náměstí v roce 1955. Od 26. září 1951 do 31. prosince 1990 neslo toto náměstí jméno slavného husitského vojevůdce Jana Žižky (asi 1360-1424).
֍ Der Zentralplatz im Jahr 1955. Vom 26. September 1951 bis zum 31. Dezember 1990 wurde dieser Platz nach dem berühmten hussitischen Kriegsherrn Jan Žižka (um 1360-1424) benannt.

CZE_JC_České Budějovice
֍ La place Jan Žižka en 1966.
֍ Jan Žižka Square in 1966.
֍ Náměstí Jana Žižky v roce 1966.
֍ Der Jan-Žižka-Platz im Jahr 1966.

CZE_JC_České Budějovice
֍ La place Centrale en 2010. Depuis le 1er janvier 1991 elle porte le nom du roi de Bohême Přemysl Otakar II (vers 1230-1278) qui a fondé la ville en 1265.
֍ The Central Square in 2010. Since 1 January 1991 it has been named after the Bohemian king Přemysl Otakar II (c. 1230-1278) who founded the town in 1265.
֍ Centrální náměstí v roce 2010. Od 1. ledna 1991 nese jméno českého krále Přemysla Otakara II. (asi 1230-1278), který město založil v roce 1265.
֍ Der Zentralplatz im Jahr 2010. Seit dem 1. Januar 1991 trägt er den Namen des böhmischen Königs Přemysl Otakar II (um 1230-1278), der die Stadt 1265 gegründet hat.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La rue Lannova en 1900.
֍ Lannova Street in 1900.
֍ Lannova třída v roce 1900.
֍ Lannova-Straße im Jahr 1900.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La ville en 1912.
֍ The city in 1912.
֍ Město v roce 1912.
֍ Die Stadt im Jahr 1912.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La ville en 1938.
֍ The city in 1938.
֍ Město v roce 1938.
֍ Die Stadt im Jahr 1938.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La tour de la « Vierge de fer“ (rozhledna Železná panna) au bord de la Malše (Maltsch) en 1908.
֍ The Iron Maiden Tower on the Malše (Maltsch) River in 1908.
֍ Věž Železná panna na řece Malši (Maltsch) v roce 1908.
֍ Der Rundgang der Eiserne Jungfrau am Ufer der Malše (Maltsch) im Jahr 1908.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La rue Novohradská en 1910, place Radetzky  jusqu’en 1919.
֍ Novohradská Street in 1910, Radetzky Square until 1919.
֍ Novohradská ulice v roce 1910, Radeckého náměstí do roku 1919.
֍ Novohradská-Straße im Jahr 1910, Radetzky-Platz bis 1919.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ Landstrasse en l914, à présent rue Krajinská.
֍ Landstrasse in l914, now Krajinská Street.
֍ Landstrasse v roce l914, nyní Krajinská ulice.
֍ Landstraße im Jahr l914, jetzt Krajinská-Straße.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La ”Maison allemande” en 1915, à présent “Maison de la culture slave”.
֍ The « German House » in 1915, now the « House of Slavic Culture ».
֍ « Německý dům » v roce 1915, nyní Kulturí dům slavie.
֍ Das « Deutsche Haus » im Jahr 1915, jetzt « Haus der slawischen Kultur ».

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ L’hôpital régional en 1915.
֍ The regional hospital in 1915.
֍ Oblastní nemocnice v roce 1915.
֍ Das Regionalkrankenhaus im Jahr 1915.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ Le nouvel Hôtel des postes vers 1930.
֍ The new Post Office around 1930.
֍ Nová poštovní budova okolo roku 1930.
֍ Das neue Postamt um 1930.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ La piscine construite en 1933 au bord de la Vltava sur l’île Sokolský. Carte postale de 1937.
֍ The swimming pool built in 1933 on the banks of the Vltava River on Sokolský Island. Postcard from 1937.
֍ Plavecký bazén postavený v roce 1933 na břehu Vltavy na Sokolském ostrově. Pohlednice z roku 1937.
֍ Das 1933 erbaute Schwimmbad am Ufer der Moldau auf der Insel Sokolský. Postkarte von 1937.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ Vue aérienne de la ville en 1940 avec au premier-plan le tribunal régional.
֍ Aerial view of the city in 1940 with the regional court in the foreground.
֍ Letecký pohled na město v roce 1940 s krajským soudem v popředí.
֍ Luftaufnahme der Stadt im Jahr 1940 mit dem Landgericht im Vordergrund.

CZE_JC_České Budějovice (Budweis)
֍ L‘église de la Présentation de la Vierge Marie en 1942.
֍ The church of the Presentation of the Virgin Mary in 1942.
֍ Kostel Obětování Panny Marie v roce 1942.
֍ Die Kirche der Darstellung der Jungfrau Maria im Jahr 1942.